විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Sunwin Motor Traders

Sunwin Motor Traders 19/6B, Pagoda Road, Nugegoda
Shiran Anver

Located at 19/6B, Pagoda Road, Nugegoda, Sunwin Motor Traders is a popular car dealer especially known for their professionalism and the high work ethic in Sri Lankan motor vehicle market. Our comprehensive showrooms with carefully handpicked quality vehicles allow you to select the car of your dreams with trust and integrity which we have preserved for a very long time. It is our ultimate target to maintain our good name in the market and to serve our clients with utmost integrity, preserving their trust. Our coveted selection of cars include a variety of brands including Daihatsu, Honda, Kia, Mercedes Benz, Nissan, Toyota and more, which now you can easily find here at Carmudi.

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:00 - 19:00
 • අගහරුවදා: 09:00 - 19:00
 • බදාදා: 09:00 - 19:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 19:00
 • සිකුරාදා: 09:00 - 19:00
 • සෙනසුරාදා: 09:00 - 17:00
 • ඉරිදා: 09:00 - 17:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ
සිතියමේ පෙන්වන්න