විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Speed Motors

Speed Motors 52, Robert Gooonawardane Mawatha, Colombo 6
Nishantha Delgoda

Speed Motors (Pvt) Ltd is a popular vehicle dealer of all sorts, from luxury cars to city cars. Although we do business in high scale, each of our showroom vehicle are given close and personal attention in order to make sure every one of our customers receive nothing but the best from us. We give special and detailed attention to each of our customers and we think of it as an investment to listen to your ideas and inputs within a deal. Have a look through our listings here at Carmudi to find your dream car and we will make your journey easy in owning it!

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 08:30 - 19:00
 • අගහරුවදා: 08:30 - 19:00
 • බදාදා: 08:30 - 19:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 08:30 - 19:00
 • සිකුරාදා: 08:30 - 19:00
 • සෙනසුරාදා: 08:30 - 19:00
 • ඉරිදා: 08:30 - 19:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ