විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Shewa Traders (PVT) LTD

Shewa Traders (PVT) LTD Kaduwela Bridge, New Kandy Rd, Kaduwela, Sri Lanka
Mr. Danidu T. Dunuwela

We are experts in Brand New & Reconditioned vehicles, Reconditioned & Used spare parts for all types of vehicles and heavy machinery. We guaranteed to give you the best service and best prices for your Dream vehicle. Come to us and see the difference And also supply vehicles from Japan for government car permit holders in Sri Lanka.

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 08:30 - 19:00
 • අගහරුවදා: 08:30 - 19:00
 • බදාදා: 08:30 - 19:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 08:30 - 19:00
 • සිකුරාදා: 08:30 - 19:00
 • සෙනසුරාදා: 08:30 - 19:00
 • ඉරිදා: 08:30 - 19:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ