විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

R.M.A. Car Sale

R.M.A. Car Sale 74, Dutugemunu Street, Kohuwala
Khamall Loganathan

Located at Dutugemuni Street, Kohuwala, R.M.A. Car Sale is a popular importer and distributor of Brand new and reconditioned Japanese and European vehicles. Our selection of cars has a wide of range of reputed brands including Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan and a variety of Toyota models. We always offer competitive and attractive pricing schemes for our customers due to our mission of always keeping the customers satisfied. Our additional services include a remarkable after sale service in which we cater to all the needs and clarifications of the clients after the sale is made. You can find our available listings here at Carmudi!

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්නඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:00 - 19:00
 • අගහරුවදා: 09:00 - 19:00
 • බදාදා: 09:00 - 19:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 19:00
 • සිකුරාදා: 09:00 - 19:00
 • සෙනසුරාදා: 09:00 - 18:00
 • ඉරිදා: 09:00 - 17:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න