විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

R.M.A. Car Sale

R.M.A. Car Sale 74, Dutugemunu Street, Kohuwala
Khamall Loganathan

Located at Dutugemuni Street, Kohuwala, R.M.A. Car Sale is a popular importer and distributor of Brand new and reconditioned Japanese and European vehicles. Our selection of cars has a wide of range of reputed brands including Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan and a variety of Toyota models. We always offer competitive and attractive pricing schemes for our customers due to our mission of always keeping the customers satisfied. Our additional services include a remarkable after sale service in which we cater to all the needs and clarifications of the clients after the sale is made. You can find our available listings here at Carmudi!

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න


ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:00 - 19:00
 • අගහරුවදා: 09:00 - 19:00
 • බදාදා: 09:00 - 19:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 19:00
 • සිකුරාදා: 09:00 - 19:00
 • සෙනසුරාදා: 09:00 - 18:00
 • ඉරිදා: 09:00 - 17:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • වෙළදාම වලංගු වේ
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ
සිතියමේ පෙන්වන්න