විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Nethmitha Motors (Pvt) Ltd.

Nethmitha Motors (Pvt) Ltd. Old Galle Rd, Panadura, Sri Lanka
Nethmitha Motors

Selling The Cars

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න
ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

  • සදුදා: 07:00 - 20:00
  • අගහරුවදා: 07:00 - 20:00
  • බදාදා: 07:00 - 20:00
  • බ්‍රහස්පතින්දා: 07:00 - 20:00
  • සිකුරාදා: 07:00 - 20:00
  • සෙනසුරාදා: 07:00 - 20:00
  • ඉරිදා: 07:00 - 20:00

සපයන සේවාවන්

  • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
  • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
  • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න