විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Motorvia Automobiles (Pvt) LTD

Motorvia Automobiles (Pvt) LTD 10,Esther Avenue,Park Road,Colombo 05.

Welcome to MotorVia, a dynamic new entrant into Sri - Lanka's Automobile Industry. We are in an enviable position of having all the nimbleness of a startup operation, as well as the stability and capability of Our Office in Japan, our affiliated Company that has strong, direct, longstanding relationships with the auctions in Japan. This unique combination allows us to give our Customers the very best specimen of motoring excellence, hand picked from Japan's infamous auctions as well as from the finest automobile dealerships in the United Kingdom. All our vehicles are customised directly from the source, ensuring the we at MotorVia delivery a vehicle that is a bespoke fit for each and every one of our discerning clientele.

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:00 - 18:00
 • අගහරුවදා: 09:00 - 18:00
 • බදාදා: 09:00 - 18:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 18:00
 • සිකුරාදා: 09:00 - 18:00
 • සෙනසුරාදා: 09:00 - 13:30
 • ඉරිදා: වසා ඇත

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment