තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 205,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Isuruerangawicks Isuruerangawicks
  • 45,000 කි.මි

1st Owner. ඉතා හොඳ තත්වයේ ඇත. All documents clear. මුදල් හදිස්සියක් සඳහා ඉක්මනින් විකිණේ . call - 0702470903 (Isuru)

Rs. 335,000 Negotiable

Kegalle

Dhammika Pathiranage
  • 14,200 කි.මි

Supirima tatwaye,accident wela na,tani pawichchiya, first owner,satiye dawas wala horanadi balanna puluwan. Finance na

Rs. 330,000 Negotiable

Dunagaha

Shan Thimira
  • 17,000 කි.මි

All Good condition Have open papers Prize can be negotiable 0776232248

Rs. 335,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Hirandesilva Hirandesilva
  • 11,200 කි.මි

Yamaha FZ (Version 2) 2016_ WP BDH_XXXX. Carefully used bike.(Spotless) Servicing & maintenance done by AMW. 11000kms special service package done recently..(including engine tune up) A very good...

Rs. 330,000 Negotiable

මතුගම

Dbiddagoda Dbiddagoda
  • 25,000 කි.මි

very good condition, new MRF tyres, chain sprockets, no any issue,,

සැකසෙමින් පවතී