විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Millennium Motors (Pvt) Ltd

Millennium Motors (Pvt) Ltd 323 Union Pl, Colombo, Sri Lanka
Stuart Whitmore

Millennium Motors appointed by Hyundai Lanka (Pvt) Ltd. as the Colombo City Dealer for HYUNDAI. Millennium Motors is also the exclusive importer for MOKE, HOFELE, Overfinch and Kahn Design.

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න
ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

  • සදුදා: 09:00 - 18:00
  • අගහරුවදා: 09:00 - 18:00
  • බදාදා: 09:00 - 18:00
  • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 00:00
  • සිකුරාදා: 09:00 - 18:00
  • සෙනසුරාදා: 09:00 - 13:00
  • ඉරිදා: වසා ඇත

සපයන සේවාවන්

  • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
  • වෙළදාම වලංගු වේ
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ
සිතියමේ පෙන්වන්න