විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Mannapperuma Traders

Mannapperuma Traders 228, Galle Road, Colombo 4

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්නඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

  • සදුදා: ඇතුලත් නොවේ
  • අගහරුවදා: ඇතුලත් නොවේ
  • බදාදා: ඇතුලත් නොවේ
  • බ්‍රහස්පතින්දා: ඇතුලත් නොවේ
  • සිකුරාදා: ඇතුලත් නොවේ
  • සෙනසුරාදා: ඇතුලත් නොවේ
  • ඉරිදා: ඇතුලත් නොවේ

සපයන සේවාවන්

  • වෙළදාම වලංගු වේ
  • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
  • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
  • නොමිලේ වාහන සේදීම
  • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
  • වාහන බෙදාහැරීම
  • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
  • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
  • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
  • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
  • තෙල් මාරු කිරීමට
  • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
  • මිලදී ගැනීමට
  • ලියකියවිලි සැකසුම
  • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න