විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Janith Motor Traders

Janith Motor Traders 168, Dutugamunu Street, Kohuwala
Janith Motor Traders

Finding quality used cars for sale at great prices can be a daunting process. With this in mind, Janith motor traders® was created with the goal of providing used car buyers a wide selection of certified pre-owned vehicles at great no haggle prices. Our team at Janith motor traders is determined to give shoppers a refreshing zero-pressure alternative to the traditional used car dealership.

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න
ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:30 - 18:30
 • අගහරුවදා: 09:30 - 18:30
 • බදාදා: 09:30 - 18:30
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:30 - 18:30
 • සිකුරාදා: 09:30 - 18:30
 • සෙනසුරාදා: 09:30 - 18:30
 • ඉරිදා: 09:30 - 18:30

සපයන සේවාවන්

 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • වෙළදාම වලංගු වේ
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න