විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Hamjad Traders

Hamjad Traders No.140, Katugasthota Road, Kandy

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න


ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

  • සදුදා: 09:00 - 17:00
  • අගහරුවදා: 09:00 - 17:00
  • බදාදා: 09:00 - 17:00
  • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 17:00
  • සිකුරාදා: 09:00 - 17:00
  • සෙනසුරාදා: 09:00 - 17:00
  • ඉරිදා: 09:00 - 17:00

සපයන සේවාවන්

  • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
  • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න