විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Gamini Enterprises

Gamini Enterprises

We're a well established company in the field of Used vehicles, we know that everyone has to start from somewhere, so if you're hoping for a 4 wheels that can occupy your dreams, don't hesitate to visit us or to call !

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

  • සදුදා: 08:30 - 19:00
  • අගහරුවදා: 08:30 - 19:00
  • බදාදා: 08:30 - 19:00
  • බ්‍රහස්පතින්දා: 08:30 - 19:00
  • සිකුරාදා: 08:30 - 19:00
  • සෙනසුරාදා: 08:30 - 19:00
  • ඉරිදා: 08:30 - 19:00

සපයන සේවාවන්

  • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
  • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න