විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Dushan Enterprises

Dushan Enterprises 73, D S Senanayake Mw, Borella

Dushan Enterprise was established more than 25 years ago in 1990, with hands on experience in the Automobile industry. Through our experience and expertise in the Sri Lankan automotive market, we will assist you with purchasing and importing exceptional vehicles directly from the Japanese market, from England or even from Thailand. Our main objective is to deliver high quality vehicles for Sri Lankan vehicle buyers at highly discounted prices, giving more people the access to owning a car of their choice. We are currently located at No: 73, D. S. Senanayake Mw, Borella, where you can easily drop by for a vehicle inspection, to find your ideal car, van or SUV.

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:00 - 19:00
 • අගහරුවදා: 09:00 - 19:00
 • බදාදා: 09:00 - 19:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 19:00
 • සිකුරාදා: 09:00 - 19:00
 • සෙනසුරාදා: 09:00 - 17:00
 • ඉරිදා: 09:00 - 17:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ