තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,200,000 Negotiable

කඩවත

Sampath Gamage
 • 146,000 කි.මි

Registered 1994, Dual AC ,Center Door Locks, Excellent Condition

Rs. 900,000 Drive Away

Sri Jayawardenepura Kotte

Omega Ashan
 • 60,000 කි.මි

Brand new condition 1st owner New Battery Personal use

Rs. 2,800,000 Negotiable

හුන්නස්ගිරිය

Thineth Phoneshop
 • 100,000 කි.මි

Vehicle 1St Owner, single Use, Accidrent Free,Well-maintaines, 1st time Paint Last month. new 2 tyre

Rs. 1,550,000 Negotiable

පානදුර

Rajitha Peiris
 • 20,000 කි.මි

Back side canopy & back side 2 seat,mobile no:-0716556825,0764198351,Moratuwa

Rs. 730,000

Sri Lanka

Www Imeshsrimal
 • 48,624 කි.මි

This Yellow colored Tata Dimo dimo batta 2011 2011 is a fantastic deal at just Rs.730000. It comes with a Manual transmission system and has 48624km on the clock. This is a bargain you can't affo...

Rs. 1,375,000 Negotiable

Kawudupelella

Hasantha Lahiru1
 • 250,000 කි.මි

Isuzu ELF 350 - 1989, 43-7XXX, feet 14 1/2, Good Running Condition

Rs. 695,000 Negotiable

Magammana

Eranga Welikala
 • 150,000 කි.මි

Good running condition, Double wheel, 250, Double battey, New face, Kota gear, Power steering, 14.5.

Rs. 935,000 Negotiable

මහනුවර

Aravinda Maduka
 • 92,000 කි.මි

P/s Mud tires New tires New battery Original paint Second owner Digital meter 3 seater

Rs. 775,000 Negotiable

Wennappuwa

Sonalperera Sonalperera
 • 50,000 කි.මි

Changan chana 12.5. Double wheel. Engine 100%. New battery.....

Rs. 850,000 Drive Away

Sri Lanka

BARAKATH ALI
 • 170,000 කි.මි

This Suzuki Bakery Box 2005 is a steal at just Rs.850000. It has 170000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard pressed to f...

Rs. 3,400,000 On-site Finance Available

Bandarawela

Randima Hirushan
 • 124,000 කි.මි

new tire,new battery and very good condition/වාහනය පරීක්ෂාවෙන් පසු මිල ගනන් සාකච්ඡා කල හැක.

Rs. 820,000 Negotiable

පානදුර

Arshadmrm6 Arshadmrm6
 • 51,000 කි.මි

Model Num – PU XXX Tata 5 gear ACE EX - New tyres - New Battery - Very Good condition

Rs. 4,650,000 Negotiable

ගාල්ල

Isujith Entreprices Pvt Ltd
 • N/A

Model- 4D37, 3.907-liter Type- 4 - stroke cycle, water cooled direct injection, turbocharged diesel engine Max.output- 100kw/2,500rpm Max.torque- 420Nm/1,500rpm alternator- 24v/50A Transmi...

Rs. 3,675,000 Negotiable

Kegalle

Saliya nirojan adikari
 • 10,000 කි.මි

Mitsubishi has delivered quality for years and this car is no exception. This Mitsubishi Rosa 1998 has travelled a total of 10000km and features a Manual transmission system as well as other gr...

Rs. 775,000 Negotiable

Marawila

SUPUNCHAMARAMAHAWATHTHAGE SUPUNCHAMARAMAHAWATHTHAGE
 • 70,000 කි.මි

dirum natha . bara wadata yodha gana natha . t belt.. chalach plet peshur pilet aluthin daala tyenne. new batri. tayar 4ma aluth. pavichchiya sadahama okkoma haduwa. salli hadissiyak nisa vikunami.

Rs. 1,850,000 Negotiable

Marawila

SUPUNCHAMARAMAHAWATHTHAGE SUPUNCHAMARAMAHAWATHTHAGE
 • 5,000 කි.මි

HODAMA THATHWAYEN ATHA. ps.. pm.. ac.. wl engine jastlow dirum natha.canapiya natha. engine body 100%..

Rs. 1,250,000 Negotiable

Ruwanwella

Chandimagpr03 Chandimagpr03
 • N/A

This vehicle is run about 7500kms. new tent installed. original brand new conditions.carefully used

Rs. 1,000,000 Negotiable

හාලි-ඇල

Dmph Nysc
 • 27,000 කි.මි

5 FWD Gear / AC / Power Steering / Back Canopy with Two Sheets

Rs. 1,500,000 Negotiable

Samanthurai

Mohamed Muneef
 • 15,000 කි.මි

This Red Massey Ferguson 240 135 1990 England is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.1500000. With a Manual transmission system and a mileage of 15000km on the clock, you are sure to have...

සැකසෙමින් පවතී