තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,975,000 Negotiable

බොරලැස්ගමුව

Duminda Priyankara7
 • 143,000 කි.මි

superb condition toyota townace KR42(petrol) personally used original millage 143000KM M/Year 2001 - R/Year 2004 Alloy Wheels & ajestable Seat set body condition 100% Engine condition 100% ...

Rs. 2,625,000 Negotiable

Bandarawela

Ruwan Edirisooriya
 • 150,000 කි.මි

Toyota supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Toyota CR 36 townace 1993 0717578776 comes with a Manual transmission system a...

Rs. 2,190,000 Negotiable

Bandarawela

Vipulaguna1973 Vipulaguna1973
 • 289,000 කි.මි

This White Toyota Townace(Lotto) CR 27 1996(Brand Newly registered) DX is at a exceptional value , just Rs.2325000.00. The van has a Manual transmission system and has traveled 289000km. Engine i...

Rs. 4,250,000 Negotiable

Warakapola

Lakshan salinda
 • 120,000 කි.මි

condition ,,originalpaint,tv,dvd,reverse camera,noah seat set,new tyres,engine and gear oil changed few days before,,well maintained vehicle,nothing to do..just buy and drive...

Rs. 4,225,000 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
 • 123,170 කි.මි

2007 Toyota Townace 1780cc. This vehicle comes with Alarm system, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper,A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM ster...

Rs. 4,675,000 Negotiable

පුත්තලම

Pasindu Ukwatta
 • 140,000 කි.මි

This White Toyota Townace kr 2006 42 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.4675000. With a Automatic transmission system and a mileage of 140000km on the clock, you are sure to have many ...

This White colored Toyota Townace 1995 is a fantastic deal at just Rs.29.25000. It comes with a Manual transmission system and has 200000km on the clock. This is a bargain you can't afford to m...

Rs. 2,160,000 Negotiable

Karandupana

Dushantha Monday
 • 346,800 කි.මි

AIR CONDITION, POWER STEERING, POWER MIRROR, POWER WINDOW Five door. High Roof. Central Lock. Alloy Wheel. Full Adjustable seat set. Full Light. Engine recently repair done Security system and R...

Rs. 1,850,000

මහනුවර

Loarddanuja Loarddanuja
 • 388,580 කි.මි

Toyota townace 1992 (nicepack) Family Used 5 Door 5 Seats ********A/C & RADIO ARE NOT WORKING*********

Rs. 1,700,000 Negotiable

LK

Rangika Lahiru
 • 210,000 කි.මි

4 Door, Flat Roof, Manual, Diesel, adjustable seats, New Tyre, Power steering, Alloy wheels, Hifi setup, reverse cam, GOOD CONDITION, Athkadura-Elpitiya

Rs. 2,875,000 Negotiable

කළුතර

Izzath777 Izzath777
 • 250,000 කි.මි

Toyota townace Noah CR51, high roof mint condition van quick sale.

Rs. 1,400,000 Negotiable

Sri Lanka

Asiri Lanka Car Sales
 • N/A

White Toyota Townace DX 1986, Manual transmission, 1800cc, Diesel vehicle. Beige Fabric interior. Equipped with A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM stereo, CD audio system, Cup h...

Rs. 600,000 Negotiable

නුගේගොඩ

Sasa Amp
 • 1,500,000 කි.මි

CR-26 600000/- plus 43@22500/-, or can be negotitate with the leasing to settle for less.. Power steering, high roof, Good running condition, pls call 0772535642

Rs. 1,750,000 Negotiable

Kosgama

Chaturanga79 Chaturanga79
 • 200,000 කි.මි

58-****, 4 door, flat roof, dual A/C, adjustable seat , Good Condition, price negotiable

Rs. 2,475,000 Negotiable

කිරිවනාපොල

Buddhika Karunathilaka
 • 215,000 කි.මි

original tin body & new paint ,100% engine, power shatters & mirror, a/c ,rotatble sheets can be seen at alawwwa

Rs. 2,550,000 Negotiable

කළුතර

MacKa MacKà
 • 306,000 කි.මි

Properly service maintained. Good condition. Molly engine. Price is only negotiable after inspection.

Rs. 4,225,000 Negotiable

Malabe

Navventharindu96 Navventharindu96
 • 123,000 කි.මි

Noah kr42 2007 (petrol) TV/DVD R/Cam P/ mirror P/ shutter P/steering Auto transmission Adjustable seat Quick sale Price can be Negotiable after the inspection Call - 0757844132 / 0773209390

Rs. 4,450,000 Negotiable

පන්නිපිටිය

Kthilini
 • 120,000 කි.මි

Toyota (lexus)Townace Noha, Diesel, Auto, AC, PS, PM, PW, kr42,Diesel, Auto, D/AC, PS, PM, PW, 2001-2005/HIGH ROOF/ DUAL POWER SUNROOF/AUTO/3c TERBO/ABS, DUAL AIR BAG/CENTER LOCK WITH REMOTE KEY/...

Rs. 4,500,000 Negotiable

කොළඹ

Seyed Khwaja
 • 116,500 කි.මි

This Black colored Toyota Townace 2008 GL is a fantastic deal at just Rs.4500000. It comes with a Automatic transmission system and has 116500km on the clock. This is a bargain you can't afford ...

Rs. 4,450,000 Negotiable

Kamburupitiya

niroshan kiriella
 • 100,000 කි.මි

Toyota supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Toyota Townace kr42 2007 comes with a Automatic transmission system as well a...

Rs. 3,250,000

ගම්පහ

Jithendra Jithendra
 • 110,000 කි.මි

Toyota supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Toyota Townace KR41 1998 Noha comes with a Automatic transmission system as we...

Rs. 1,400,000 Negotiable

කඩවත

Supun Pramuditha
 • N/A

Tel: 0771673584 Immediate Sale,Toyota Town ace CR 26 Flat roof, 4Door,1988, Manual, Diesel, Ajestable seats 2raws, Rear Cut Glass, New Tyre, New Battery, AC, Power steering, 100% original Engine...

Rs. 1,850,000

මහනුවර

Anuja
 • 388,580 කි.මි

Toyota TownAce 1992 (Nice Pack) Family used 5 seats (front-2 back-3) GOOD CONDITION Radio and AC is not working

Rs. 4,200,000 Negotiable

මීගමුව

Suresh Perera
 • 178,000 කි.මි

in line Dual ac power door 4 door 3c turbo engine. dual sun roof power mirror/shutter floor board dual air bag at back auto gear excellent condition no broker cash price

Rs. 2,450,000 Negotiable

නිට්ටඹුව

shashitha Premathilaka
 • 50,000 කි.මි

Make Toyota Model Townace Lotto CR27 Transmission Automatic Fuel Type Diesel Year 1992 Engine (cc) - Mileage (km) - Options AIR CONDITION, POWER STEERING More details Toyota town ace Loto 199...

Rs. 3,375,000 Negotiable

Kamburupitiya

Hasitha Dharmapriya
 • 2,450,000 කි.මි

Toyota has delivered quality for years and this car is no exception. This Toyota Townace kr42 1999 noah has travelled a total of 2450000km and features a Automatic transmission system as well as ...

Rs. 2,500,000 Negotiable

කිරිවනාපොල

Buddhika
 • 20,000 කි.මි

original body and newly repaired engine a/c ,adjustable sheets, alloe weals can be seen at alawwa

Rs. 2,650,000 Negotiable

Korase

NaLeen RanasInghe
 • 234,826 කි.මි

Toyota/ Town ace/Lotto CR 27 / Year 1993 Location - Udugampola, Korase Registered Year 1997 More Details 0717251683 - 4 Doors - Dual A/C - DVD/Bluetooth Radio With Reverse Camera - Adjustable Jap...

Rs. 1,975,000 Negotiable

Rambewa

Amila Prasad
 • 225,115 කි.මි

එන්ජිම අථත් වැඩියා කර ධාවනය කර ඇත්තේ කිලෝමීටර් 300 පමණි. (වියදම් බිල්පත් ඇත) පේන්ට් 100% ඇමරොන් ඇම්පියර් 90 අථත් බැටරිය (ඔල්ටනේටරයද ඇම්පියර් 90 යොදා ඇත) අථත් ටයර් සුපිරිම ඩුවෙල් ඒසී පයිනියර් ටීවී...

සැකසෙමින් පවතී