තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,425,000 Negotiable

Sri Lanka

Asela Kaluarachchi
  • 175,000 කි.මි

This Red Toyota Tercel tercel 1996 96 brand new is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.1425000. With a Manual transmission system and a mileage of 175000km on the clock, you are sure to ha...

Rs. 1,875,000 Negotiable

පිලියන්දල

Ranil Kudamage
  • 230,000 කි.මි

This White Toyota Tercel lx 1998 is exceptional value at just Rs.1875000. The car has a Manual transmission system and has traveled 230000km to get to you. You won't find a better deal anywhere ...

Rs. 1,725,000 Negotiable

මහරගම

Ajantharu Ajantharu
  • 138,723 කි.මි

The vehicle is in very good condition and accident-free.Personal used and maintain records available.ABS, Duel Air bags, EFI,full option.

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Rakwana

Hisharahasalanka1 Hisharahasalanka1
  • N/A

A/C, power steering thiyenewa , car eka supiriyatama thiyenewa ,gaane katha kereganne puluwan, finance thiyenewa 31,600×57 k, eke paare salli denewanam 1600,000 k, wenewa, oyate kamethi widih...

Rs. 1,875,000 Negotiable

ගම්පහ

  • 220,000 කි.මි

Mint Condition / TV/DVD Player / Reverse Camera / Excellent Interior / Original Paint / Accident Free / Immediate Sale / Used by QA Manager

Rs. 1,760,000 Negotiable

Sri Lanka

Ruhunu Lanka Car Sale
  • N/A

1996 Toyota Tercel 1500cc. This vehicle comes with ,A/C: Front, AM/FM stereo, Auxiliary input, CD audio system, Cup holders Alloy wheels, Tinted glass features. This is a Petrol vehicle with Auto...

සැකසෙමින් පවතී