තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 400,000 Negotiable

Rakwana

Hisharahasalanka1 Hisharahasalanka1
  • N/A

A/C, power steering thiyenewa , car eka supiriyatama thiyenewa ,gaane katha kereganne puluwan, finance thiyenewa 31,600×57 k, eke paare salli denewanam 1600,000 k, wenewa, oyate kamethi widih...

Rs. 1,425,000 Negotiable

Sri Lanka

Asela Kaluarachchi
  • 172,000 කි.මි

This Toyota Tercel 1996 is a steal at just Rs.1425000. It has 172000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard pressed to find b...

Rs. 1,875,000 Negotiable

ගම්පහ

Sachith
  • 220,000 කි.මි

Mint Condition / TV/DVD Player / Reverse Camera / Excellent Interior / Original Paint / Accident Free / Immediate Sale / Used by QA Manager

Rs. 1,760,000 Negotiable

Sri Lanka

Ruhunu Lanka Car Sale
  • N/A

1996 Toyota Tercel 1500cc. This vehicle comes with ,A/C: Front, AM/FM stereo, Auxiliary input, CD audio system, Cup holders Alloy wheels, Tinted glass features. This is a Petrol vehicle with Auto...

Rs. 1,680,000

Peliyagoda

Chiragunathilake Chiragunathilake
  • 113,000 කි.මි

Toyota Tercel, y.o.m.-1999, manual 5fwd, Home used vehicle, number-301,A/c,allow wheel,spoiler, fuel 12-15kms per LTR, New GT radial tyres, New Amaron battery, Recently change the timing belts, C...

Rs. 1,500,000

Sri Lanka

Madusha90521sri Madusha90521sri
  • 220,000 කි.මි

හොද තත්වයේ ඇත

සැකසෙමින් පවතී
යාවත්කාලීන කරන්න නැවත සකස් කිරීමට