තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 4,400,000 Negotiable

Kiribathgoda

Dissanayake
  • 185,000 කි.මි

Petrol, Auto, AC, PS, PM, PW, Toyota Rush, 2009, Full Option, Auto, 1500cc, Teak Dash Board 100% Condition, Black Interior, Multi-function, Dual Air Bag, ABS, Retractable Mirror, New Tires with A...

Rs. 4,100,000 Negotiable

පිලියන්දල

Anura
  • 84,000 කි.මි

lady driven 2007 topping condition 2nd owner

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

කළුතර

Akiladehanjana12 Akiladehanjana12
  • 75,658 කි.මි

toyota rush 2007-2010 model,home used,dvd.r/c.p/m,p/s.gps.smart key.new for tyres5.....

සැකසෙමින් පවතී