තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 580,000 Negotiable

පොළොන්නරු යුගය

Chathura Sudeera
  • 190,000 කි.මි

new tyer new betry incurance 2018 juny

Rs. 580,000 Negotiable

පොළොන්නරු යුගය

Chathura Sudeera
  • 190,000 කි.මි

new tyar,new betry,2018 licence ,22km for Leter ,full tinted ,gd runing condition

Rs. 1,050,000 Negotiable

කොළඹ

Asrin Doole
  • 40,000 කි.මි

2008 Model New battery A/c New Tyres Mint Condition Home Used Urgent Sale Low Milage Negatioble

Rs. 270,000 Negotiable

Warakapola

Uvindu Kawshalya
  • 120,000 කි.මි

Wahane hodata thiyanawa running condition eke thiyanawa podi podi weda tikak nam thiyanawa loku wiyadam yana ewa newei.Origional book eka thiyanawa lesion insurance up to 2018.gana thawa katha ka...

Rs. 715,000 Negotiable

කොළඹ

Kavindaheshan09 Kavindaheshan09
  • 72,000 කි.මි

good condition 2nd owner Home used licence up to date 100% body Best price

Rs. 1,120,000 Negotiable

Medawachchiya

Nilanthann Nilanthann
  • 75,000 කි.මි

This Suzuki Maruti Omni m 800 2006 is a steal at just Rs.1120000. It has 75000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard presse...

Rs. 310,000 Negotiable

Sri Lanka

Pradeep Saman
  • 49,000 කි.මි

This Red colored Suzuki Maruti Omni hodama thathwaye etha. 2007 athata 310000 is a fantastic deal at just Rs.310000. It comes with a Manual transmission system and has 49000km on the clock. This ...

Rs. 1,075,000 Negotiable

Kandy

Tissa Senarathne
  • 75,000 කි.මි

This Green Suzuki Maruti Omni maruti800 2005 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.1075000. With a Manual transmission system and a mileage of 75000km on the clock, you are sure to have ...

Rs. 1,035,000 Negotiable

Medirigiriya

Induminiupamalika Induminiupamalika
  • 102,615 කි.මි

A/C.engin 100%.hodama thathwaya.niwase pawichchiya.

සැකසෙමින් පවතී