තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 835,000 Negotiable

පන්නිපිටිය

Ranilfernando1963 Ranilfernando1963
  • 86,000 කි.මි

Amplifier with USB and registered owner.

Rs. 1,000,000 Negotiable

කොළඹ

Asrin Doole
  • 40,000 කි.මි

Full seat Newly Painted A/C New Battery Radio Alloy Wheel New Battery In Mint Condition Only Genuine Buyers only Call........

Rs. 1 Negotiable

Kuliyapitiya

Malit Herath
  • 35 කි.මි

MINT CONDITION. LOW MILAGE , GOOD MAINTAIN ,

Rs. 915,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Ferozedeen1234 Ferozedeen1234
  • 92,300 කි.මි

Home used van Good for family use 7 Seater New treys and paint exchange also possible

Rs. 270,000 Negotiable

Warakapola

Kawshalya
  • 120,000 කි.මි

Wahane hodata thiyanawa running condition eke thiyanawa podi podi weda tikak nam thiyanawa loku wiyadam yana ewa newei.Origional book eka thiyanawa lesion insurance up to 2018.gana thawa katha ka...

Rs. 1,120,000 Negotiable

Medawachchiya

Nilanthann Nilanthann
  • 75,000 කි.මි

This Suzuki Maruti Omni m 800 2006 is a steal at just Rs.1120000. It has 75000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard presse...

Rs. 1,075,000 Negotiable

Kandy

Tissa Senarathne
  • 75,000 කි.මි

This Green Suzuki Maruti Omni maruti800 2005 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.1075000. With a Manual transmission system and a mileage of 75000km on the clock, you are sure to have ...

සැකසෙමින් පවතී