තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,785,000 Negotiable

Malabe

ISURU
  • 17,000 කි.මි

Perodua Axia 2016 G 1st Owner Blu Clour A/C Power Steering Power Shutters Power Mirrors Reverse Camara Reverse Sensor Original Allow wheels Not Used Spear Wheel Original Fog Lamp Original Body...

Rs. 2,850,000 Negotiable

පන්නිපිටිය

Bawantha
  • 24,000 කි.මි

හොද තත්වයෙන් වාහනය තියෙනවා.අවුරුදු එක හමාරක් වගේ අරන්..දිගු දුර දාවනය නොකර වාහනයක්..කොලඹ අවට පවිච්චියට ගත්තෙ..රට යන නිසා දෙන්නේ..

Rs. 2,920,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

  • 29,500 කි.මි

Eco mode, Remote Key, Good Interior, Good Condition, Within warranty period, Inspection can be arrange on Week Ends at Mathugama and Weekdays 5.00.pm. to 6.00pm. at Mount Lavinia. Call only genui...

සැකසෙමින් පවතී