තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 3,100,000 Negotiable

රත්නපුර

Raj Sanjay Fernando
 • 84,687 කි.මි

නිවසේ භාවිතා කරන වාහනය Front A/C , 5 Door , Ragister Year 2007

Rs. 1,150,000 Negotiable

Sri Lanka

Btcperera Btcperera
 • 300,000 කි.මි

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Vanette 1986 has travelled a total of 300000km and features a Manual transmission system as well as other great ...

Rs. 2,275,000 Negotiable

ගම්පහ

Abu62927 Abu62927
 • 175,000 කි.මි

This White Nissan Vanette 1996 is exceptional value at just Rs.2275000. The car has a Manual transmission system and has traveled 175000km to get to you. You won't find a better deal anywhere e...

Rs. 1,800,000 Negotiable

Udugampola

Imanthaskype Imanthaskype
 • 240,000 කි.මි

A.C Power steering Adjustable seat Tin Body Door 4 Original Condition Original Peeli Ikmanin denawa

Rs. 2,100,000 Negotiable

Warakapola

Daminda 12
 • 220,000 කි.මි

Nissan Vanette VX 1994. Button Four Wheel. Registered Owner for Six years. Very Good condition. Well Maintained. Can be inspected during weekends. Negotiable only after inspection.

Rs. 2,250,000 Negotiable

කුරුණෑගල

Keerthirathnehn Keerthirathnehn
 • 325,000 කි.මි

yom 1996/registered in 2001/ NW GI-XXXX HOME USED WELL MAINTAINED/ VERY GOOD RUNNING CONDITION/ORIGINAL DIESEL

Rs. 5,150,000 Negotiable

Sri Lanka

SS Motor World
 • 20,000 කි.මි

White, Petrol, Nissan Vanette NV200 Premium GX 2015. Reconditioned 1600cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defrost...

Rs. 3,125,000 Negotiable

Kiribathgoda

Dhammika Ranasinghe
 • 132,000 කි.මි

Mf 2006, Reg 2012,Engine body 100%,A/S, D/Ac ,R/C, DVD,MP4, accident free Home use van, converted 2016 May with R2 Engine

Rs. 1,625,000 Negotiable

Sri Lanka

Bvwranjith Bvwranjith
 • 198,231 කි.මි

This Nissan Vanette c22 1993 normal is a steal at just Rs.1625000. It has 198231km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard press...

Rs. 302,500 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
 • 217,060 කි.මි

Manual transmission, Used, 2200cc Nissan Vanette is a 2001 Diesel vehicle. The mileage of this vehicle is 217060KMs and it comes equipped with Power windows, Rear window defroster, Rear window wi...

Rs. 2,000,000 Negotiable

Veyangoda

Imanthaskype Imanthaskype
 • 220,000 කි.මි

Ikmanata denawa.. 100% condition Original Piili. Door 4 Agustable Seat Original Van Condition Tin Body

Rs. 1,575,000 Negotiable

මහනුවර

Coolzameer3d Coolzameer3d
 • 1,500,000 කි.මි

Good condition ac no power (58-****). Bran new tairs

Rs. 1,575,000 Negotiable

මතුගම

Nuran Maduranga97
 • 282,000 කි.මි

This White colored Nissan Vanette 1989 is a fantastic deal at just Rs.1575000. It comes with a Manual transmission system and has 282000km on the clock. This is a bargain you can't afford to miss...

 • 192,000 කි.මි

VANETTE - 2000 Lion Face / AC / PS / PM / Center Lock Power Steering / R2 Engine / Diesel New Tires / New Battery / Adjustable seats / Pioneer setup

Rs. 2,695,000 Negotiable

Godagama

Malindu
 • 190,000 කි.මි

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Vanette lion face 2001 vx has travelled a total of 190000km and features a Manual transmission system as well as o...

Rs. 2,100,000 Negotiable

Pallegama

Manojdiss Manojdiss
 • 500,000 කි.මි

දොර හතර , ඔරිජිනල් ඩීසල්, ෆ්ලැට් රූෆ්, විද්යුත් පැති කන්නාඩි , විද්‍යුත් ජනේල, සින්හ මූනූ දොර හතර, පවර් ස්ටීරින්ග්, පලමු අයිතිකරු, පිරිසිදු ලියකිවිලි,හොදම තත්වයේ පවතින එන්ජිම100% වහාම විකිනීමට in...

Rs. 1,650,000 Negotiable

Gampola

Lucky Lakshitha122
 • 150,000 කි.මි

good condition, engine 100%, alowheel, AC, Powerstering, center lock

Rs. 3,835,000 Negotiable

Magammana

Tyronhirantha Tyronhirantha
 • 82,000 කි.මි

2nd owner.VX model.r2 convert in 2016..

Rs. 2,975,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

CHANDANA DESILVA
 • 92,000 කි.මි

- Lion face (සිංහ මූණ) - Used as the Family vehicle by one user - Very Good condition - Real Mileage:92,000 km - Original Diesel - Flat Roof - Accident free

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Vanette lion face 1999 has travelled a total of 1000000km and features a Manual transmission system as well as ot...

Rs. 2,700,000 Negotiable

Kelaniya

Sachin Galagoda
 • 290,000 කි.මි

This White colored Nissan Vanette sk82 2002 vanette is a fantastic deal at just Rs.2700000. It comes with a Manual transmission system and has 290000km on the clock.c/lock,tv, dvd, r/cam, d/ac, f...

Rs. 600,000 Negotiable

Peliyagoda

Nipunekanayaka97 Nipunekanayaka97
 • 357,000 කි.මි

Contact no.-0712379421 / 0710105338 Price can be negotiable and vehicle can be seen at kelaniya

Rs. 3,300,000

කොළඹ

Wassenaratne Wassenaratne
 • 103,000 කි.මි

MEEGODA, 0713066602 , PB XXXX, D/AC

Rs. 1,375,000 Negotiable

Sri Lanka

Seiko Car Sale
 • N/A

1987 Nissan Vanette 2000cc. This vehicle comes with Power steering, Rear window defroster, Rear window wiper,A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Third row seats Alloy wheels, Tinted glass ...

Rs. 2,100,000 Negotiable

කඩවත

Hiran Hiran
 • 600,000 කි.මි

4 doors , flat roof, original deasel,new power doors, plastic buffers, remote key,power shutters, power mirrors engin100/: sale in kandy

සැකසෙමින් පවතී