තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,850,000 Negotiable

Malabe

Osanga Chathusha
  • 80,000 කි.මි

nissan presia 2001 car for sale in colombo model year - 2001 transmission type - automatic Excellent interior condition Auto , Power shutter , power mirror all are working Original audio In...

Rs. 1,740,000 Negotiable

Gampaha

Sumedha
  • 120,000 කි.මි

NISSAN PRESEA REFINA,HK-×××× NUMBER , 1500CC , FULL OPTION , MANUAL , ABS , DUAL AIR BAG , RPM , POWER ANTENNA , CRYSTAL LIGHT , ORIGINAL NISSAN CARPETS , BRAND NEW TIERS AND ALLOY WHEEL . POWER ...

Rs. 1,525,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Sandun Rashmika
  • N/A

Presea R11, 1996, Full option, Manual, ABS, Dual Air Bags, Power Shutters, Power Mirrors, Central Locking with Speed Lock, Alloy Wheels, New Tyres, Touch A/C, Cup Holders, Adjustable Steering Whe...

Rs. 1,700,000 Negotiable

බොරලැස්ගමුව

Malan Wijesinghe
  • 180,000 කි.මි

siyalu dema hodatama tiyanawa katakarala wadi vistara danaganna puluwan

Rs. 1,290,000 Negotiable

හෝමාගම

Dinuka
  • 210,000 කි.මි

Goood runing condition Hand 835000 finance 18600×25 Homagama can see New paint 1996 registered 19- Power shutter Racing beat

සැකසෙමින් පවතී