තේරීම: යෝජනා කල

A/C ,Power steering, power shuters, power mirrors ABS, Dual Airbags, Remote key , Reverse sensor, Central locking, Stereo setup, tv r cam Alloy wheels,full option

Rs. 1,750,000 Negotiable

Sri Lanka

Rajith
 • 167,000 කි.මි

Nissan bluebird su14 diesel auto gears,full option.mint condition.

Rs. 1,420,000 Negotiable

රාගම

Jayan Kalhara
 • 224,000 කි.මි

* Very good condition * Home Use Vehicle * Genuine mileage * Good engine & body condition * New battery & tyres * perfect interior condition * just buy and ride

Rs. 325,000 Negotiable

Polgasowita

Siriduminda
 • 100,000 කි.මි

වැඩිම ඉල්ලුමට ඉක්මනින් විකිනීමට, මාරු සලකා බැලේ....ඉතා උසස් දාවනයෙන් යුත් හොදම තත්වයේ වාහනයක් සොයන්නෙකුට,සියලු උපාන්ග මනා ක්‍රියාකාරීත්වයෙන්, ෆිනෑන්ස් සමග වාරිකය රුපියල් 32400*43, අතට රුපියල් 325...

Rs. 2,000,000 Negotiable

Giridara Junction

R M P D Ranasinghe
 • 190,000 කි.මි

NISSAN BLUEBIRD (Legrand) Y.O.M. 2000 (Brand New) 65 – XXXX Diesel (SU14) Silver Colour Full Option Air Conditioned Power Stearing Dual Ari Bags – ABS Manual Power Mirror / Power Windows /Power A...

Rs. 3,295,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

2005 Nissan Bluebird 1500cc. This vehicle comes with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster,A/C: Front, A...

Rs. 2,540,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

Automatic transmission, Used, 1760cc Nissan Bluebird is a 2000 Petrol vehicle. The mileage of this vehicle is n/a and it comes equipped with Alarm system, Anti-lock braking system, Back camera, E...

Rs. 4,425,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Owner
 • 50,000 කි.මි

Nissan Blue Bird G11 Sylphy. 2012 October, limited edition car in very good condition. 1500cc, Auto,petrol, A/C power steering,leather and teak interior,leather seats,Air bags,USB,CD setup , Go...

Rs. 3,295,000 Negotiable

Sri Lanka

Isuru trading
 • N/A

Blue, Petrol, Nissan Bluebird Sylphy 2006. Used 1500cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wip...

Rs. 3,550,000 Negotiable

Sri Lanka

Isuru Auto Trading
 • N/A

Silver / Grey, Petrol, Nissan Bluebird Sylphy 2010. Used 1500cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear w...

Rs. 2,475,000 Negotiable

Sri Lanka

Isuru Auto Trading
 • N/A

2001 Nissan Bluebird 1500cc. This vehicle comes with Alarm system, Anti-lock braking system, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper,A/C: Front, ...

Rs. 2,300,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Nuwan
 • 200,000 කි.මි

Year 2000 su14 BlueBird (English Number) in mint condition for urgent sale. with new engine, new tyres (Bridgestone) excellent interior and exterior condition.

Rs. 2,700,000 Negotiable

Homagama

Ruwan Danushka
 • 140,000 කි.මි

Bluebird Sylphy 2003 3rd owner home use original car more details contact me

Rs. 1,825,000 Negotiable

Balangoda

Roshan
 • 172,000 කි.මි

Nissan bluebird su 14 eprise anniversary model... AC Power shuters Power mirror ABS Air Bags Full option. Engine body and interior 100%. 172000km mileage. New paint. Greyish Blue 15km per ltr. E...

Rs. 2,750,000 Negotiable

කොළඹ

Shantha Fernando
 • 133,000 කි.මි

Nissan N17 FG10model. Beige fabric interior. Good condition. Price negotiable.

Rs. 1,250,000 Negotiable

Tangalle

Menaka Wanniarachchi
 • 205,000 කි.මි

This White colored Nissan Bluebird u13 1993 is a fantastic deal at just Rs.1250000. It comes with a Manual transmission system and has 205000km on the clock. This is a bargain you can't afford t...

Rs. 4,000,000 Negotiable

කොළඹ

Hemantha
 • 86,000 කි.මි

I am the second owner of this car. This is highest grade car with multi function steering, Bluetooth, SD card reader, CD, DVD, GPS (Japan) can modify, two-way camera system(Right side & rear) wit...

Rs. 2,540,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

Red, 1760cc Nissan Bluebird Sylphy 2000. This Automatic transmission vehicle is Used and comes with Alarm system, Anti-lock braking system, Back camera, Electric mirrors, Power door locks, Power ...

Rs. 3,650,000 Negotiable

Maharagama

Kasun Lakshan Handapangoda
 • 88,000 කි.මි

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Bluebird G11 2008 Sylphi has travelled a total of 88000km and features a Automatic transmission system as well as ...

Rs. 2,840,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Janaka Jayasinghe
 • 138,000 කි.මි

Nissan Blue Bird Sylphy. Full Option Salon Car. 2003 year. KB-7xxx series.Used as Family Car. Sparingly used. Teak Interior. Air Bags Driver & Passenger. ABS . Radio/DVD/USB JVC set up with reve...

Rs. 1,785,000 Negotiable

Kaduwela

Bhagya Karunarathne
 • 138,845 කි.මි

Nissan Bluebird SU14 1999 Original Diesel 2000cc Sedan - Full Option, Climate Control A/C, Power Steering, Power Shutters, Power Mirrors, Central Locking, Dual airbags, ABS, Automatic Gear, Fabri...

Rs. 1,850,000 Negotiable

තංගල්ල

nuwan dhanushka
 • 100,000 කි.මි

This Nissan Bluebird HE 2000 is a steal at just Rs.1850000. It has 100000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard pressed to ...

Rs. 3,000,000 Negotiable

කුරුණෑගල

Sarath Samaraweera
 • 90,877 කි.මි

Year of manufacture: 2004 First registration: 2008 Full Option Colour: Biege Model: CBA.FG10 /Bluebird sylphy DVD / R.Camera New Alloy wheels Beige interior, Tinted Glass, center lock, A...

Nissan Bluebird SU14 Diesel AC / Power Shutters / Power Mirrors / ABS / Dual Airbags / Power Antena / TV DVD Reverse Camera / Full Option / Good Condition 2 oner 077 406 3526

සැකසෙමින් පවතී