තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,400,000 Negotiable

Sri Lanka

Rajitha Danushka88
 • 1,640,000 කි.මි

Power shutters, Power mirrors, Original alloy wheel, ABS

Rs. 350,000 Negotiable

Dolosbage

Tharaka Gunasekera
 • 160,065 කි.මි

2nd owner. The car is in good running condition.

Rs. 1,750,000 Negotiable

Peliyagoda

Susitha dinesh
 • 170,000 කි.මි

Lancer Ck 1 1996 Brand new car for sale. New Paint, Door Curtain, Reverse Camera, Reverse Sensor, TV,DVD,Radio,USB, SUBWOOFER, Auto climate control AC with 100% running condition. Recently carbu...

Rs. 4,400,000

Peliyagoda

Elroy Lenora
 • 130,000 කි.මි

Mitsubishi Lancer EX (GLS) YOM 2010 (Brand New) Imported and Maintained by United Motors 130,000km 2nd Owner, Full option, 18” wheels (235/40 tyres) Auto gear, used only Valvoline fully syntacti...

Rs. 510,000 Negotiable

ගම්පහ

 • 71,071 කි.මි

4 forward 1400cc Orient engine Clear documents Accident free R.camera Tin body no tinkering Deep alloy with new tyres Running 100% Body 100 % Price can negotiable Like to exchange...

Rs. 695,000 Negotiable

Elapatha

Wmyidea Wmyidea
 • 120,000 කි.මි

Superb Interior and exterior condition No Rust, Damages New Tyre New Battery 5 FW Gearbox Original Brown Upholstery,Seat Covers and Carpets Front Seats with Headrests Rear Black tinted...

Rs. 850,000 Negotiable

පුත්තලම

Shdt Shdt
 • 150,000 කි.මි

consider caravan exchange 250 or above

Rs. 1,625,000 Negotiable

අම්බලන්ගොඩ

Chathuranga Kariyawasam
 • 175,000 කි.මි

New Paint, New Seat Covers, New Tyres & Battery, Original Diesel,

Rs. 840,000 Negotiable

පානදුර

Prasadsampath9 Prasadsampath9
 • 580,000 කි.මි

Good Engine condition , Good Body Condition ,AC , New Battery , New Front Tyre

Rs. 1,980,000 Negotiable

Kiribathgoda

Dhanuka 350z
 • 101,200 කි.මි

2002 Mitsubishi Lancer CS1 [Metallic Forester Green] 2003 Registered GZ-XXXX Original conditions with Genuine Mileage Carefully used as a family vehicle Selling due to upgrade, Slightly Neg...

Rs. 260,000 Negotiable

Poddala

Muditheadd Muditheadd
 • 140,000 කි.මි

හොදටම තිබේ. ධාවන තත්වය ඉතා ඉහළයි(අන්තිම ට්‍රිප් එක නුවර සිට දඹුල්ල දක්වා නැවතත් දඹුල්ලේ සිට නුවර දක්වා ඉන්පසු ගාල්ල දක්වා අධිවේගයෙන් මාර්ගය ඔස්සේ). බොඩි එක සහ පේන්ට් එක ඉතා හොඳට ඇත. ඇතුළත සියලු ම...

Rs. 1,975,000

Magammana

Jalplahiru
 • 200,000 කි.මි

Mitsubishi lancer cs1 2003 registered GZ-XXXX Original conditions Selling due to update For immediate sale

Rs. 1,425,000 Negotiable

Minuwangoda

Charith Kahapolage
 • 187,000 කි.මි

A carefully used car with regular maintenance, records available. Full option + Climate Control touch A/C with LCD, LED headlights, Remote lock. All four shock absorbers, shock mounts, front...

Rs. 900,000 On-site Finance Available

Moratuwa

Sashi Pallek
 • 120,000 කි.මි

This Mitsubishi Lancer cm2a 2018 is a steal at just Rs.900000. It has 120000km on the clock and comes with a Automatic transmission system as well as other great features. You will be hard press...

Rs. 1,950,000 Negotiable

මහරගම

Smldananjaya Smldananjaya
 • 165,000 කි.මි

contact 0776358145 car can be seen in maharagama. accident free. repaire and services are up to date. revenue licence for 2018. for immediate sale

Rs. 2,000,000 Negotiable

Angoda

Tnirosh Tnirosh
 • 185,000 කි.මි

1st owner, very good condition. Price can be discussed after inspection. Call. Dharshana 0777169000

Rs. 700,000 Negotiable

LK

Mintaxmatara Mintaxmatara
 • 150,000 කි.මි

Fully overhauled recently.. Japanese Alloy wheels Original upholstery, 4 FW, All meters are working Orient 1200 CC Engine Genuine buyers only.

Rs. 610,000 Negotiable

Wellawaya

Tmg Dissanayake
 • 220,000 කි.මි

Lancer GLX C12A Clear documents Good running condition you can see @ Thelulla, Wellawaya. Please call 0703703171 or 0777465362

Rs. 2,075,000 Negotiable

Peliyagoda

Nalin Pathirana
 • 165,000 කි.මි

Mitsubishi supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Mitsubishi Lancer GY 2002 comes with a Manual transmission system as well...

Rs. 2,550,000 Drive Away

අම්පාර

Ashan Cadholdings
 • 155,000 කි.මි

2008 Brand new Registered 2008 1300cc Manual Transmission A/C Power Steering Power Shutters Power Mirrors

Rs. 550,000 Negotiable

බදුල්ල

69udesh 69udesh
 • 52,000 කි.මි

Idamak miladi ganima sadha drnu labe,hondama thathwayen atha,mila adu kara gatha hakiya.mudal hadissiyak,ikmanta denu labe.100% condition.

Rs. 1,200,000 Negotiable

පිලියන්දල

Nishantha Soysa
 • 300,000 කි.මි

Mitsubishi Lancer 1993 HID Head Light LED fog light Full body kit with spoiler Original Japan panasonic LED display Alloy wheel

Rs. 2,700,000 Negotiable

කොළඹ

Varuna769 Varuna769
 • 92,000 කි.මි

Mitsubishi lancer cs 1, superb condition, auto gear, lady owner , full option, excellent interior and exterior, immediate sale due to owner migrating. price negotiable after inspection.

Rs. 2,140,000 Negotiable

ගම්පහ

 • 170,000 කි.මි

1300cc/ Manual/ Power Shutter/ 3rd Owner/ Alloy Wheels/ Immediate sale

Rs. 2,600,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Tilakranatunga Tilakranatunga
 • 160,000 කි.මි

Brand new imported Registered in 2008 Second Owner Vehicle Manual Transmission Remote Key Full option 4 new Tires New battery Good Condition License and Insurance done for the next year ...

Rs. 2,300,000 Negotiable

කොළඹ

Panditharatnecharith Panditharatnecharith
 • 168,000 කි.මි

Very carefully used and regularly serviced car - selling due to an upgrade. just buy and drive nothing to do

Rs. 590,000 Negotiable

පිලියන්දල

Owner
 • 160,000 කි.මි

Car with good condition & with a good engine.

සැකසෙමින් පවතී