තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 5,350,000 Negotiable

කොළඹ

Kanchana Dissanayake
  • 144,000 කි.මි

Brand New Company Maintained, PC - XXXX Black Colour , 2011, A/C , Manual, Interior Good Condition, vehicle for immediate sale inspection on weekdays from 9.00 a.m to 5.30 p.m at , 549, Sri Sanga...

Rs. 4,600,000 Negotiable

Sri Lanka

Prestige Car Net
  • 100,000 කි.මි

Automatic transmission, Used, 2800cc Mitsubishi L200 is a 2007 Diesel vehicle. The mileage of this vehicle is 100000KMs and it comes equipped with Alarm system, Anti-lock braking system, Back cam...

  • 162,702 කි.මි

**** L-200 Mitshubishi Double Cab for Sale**** Manufacture Year 1993 Good Condtion A/C and Power Steering Price Negotiable Call 072-8455868

Rs. 320,000 Negotiable

Akmeemana

Maduranga Bbnt
  • 200,000 කි.මි

MITSUBISHI 1988 වර්ශයේ නිශ්පාඩිත DOUBBLE-CAB BODY යක් විකිනීමට අත . මෙහි පලකර තිබෙන චයාරූප වලට සමාන පෙනුමක් සහිතය. (මෙම චයාරූප විකුනන ලබන BODY යෙ නොවේ)

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

පන්නිපිටිය

Manujezen Manujezen
  • 162,000 කි.මි

United Motors Brandnew model Power Shutter Central Locking R/Cam, DVD, Bluetooth 2.5 4d56 Non Turbo Simple engine Engine maintenance bills Clutch plate replaced Injectors and diesel pump service...

Rs. 4,750,000 Negotiable

Sri Lanka

City Auto Traders
  • N/A

Silver / Grey, Diesel, Mitsubishi L200 Double Cab 2010. Used 2500cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Back camera, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power win...

Rs. 4,300,000 Negotiable

Bandarawela

Chinthakawijesundara678 Chinthakawijesundara678
  • 57,447 කි.මි

Mint condition With canopy

Rs. 7,145,000 Negotiable

Sri Lanka

Sanithma Traders
  • 32,000 කි.මි

This Black Mitsubishi L200 2015 is a must-have. With a Manual transmission as well as other great features, it has travelled 28200km to get to you. This car will be snapped up in no time so mak...

Rs. 2,400,000 Negotiable

කුරුණෑගල

Dulaj Heshan
  • 460,000 කි.මි

1993 L200 for sale 2.5L Engine fully restored. 17-18km/L Second owner A/C , power steering 2WD Alloy wheels Vehicle in mint condition Price negotiable

සැකසෙමින් පවතී