තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,345,000 Negotiable

කොළඹ

Lakmal
 • N/A

Micro supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This new Micro Panda panda 2018 GL comes with a Automatic transmission system and is...

Rs. 1,965,000 Excluding Government Charges

Sri Jayawardenepura Kotte

Lakmal
 • N/A

This new Black Micro Panda panda 2017 GL is a must-have. This car comes with a Manual transmission as well as other great features...

Rs. 1,585,000 Negotiable

Ja-Ela

Prasanna Kumara
 • 50,000 කි.මි

1 st owner, home used, company maintenance, quick sale for need the cash

Rs. 1,800,000 Negotiable

කොළඹ

Imi Perera
 • 28,000 කි.මි

A properly serviced, lady driven car used mostly to drive around Colombo is now available for sale.

Rs. 1,865,000 Negotiable

ගාල්ල

Ishara
 • 6,500 කි.මි

Options -ABS & EBD BREAK SYSTEM -Dual Air bags (2) -Power Steering -Power Mirrors -Power Windows -Alloy Wheels -FM Radio / CD/ USB/ -Front And Rear fog Lamps -Central locking Sy...

Rs. 1,395,000

අම්බලන්ගොඩ

Sankha Sumadhura
 • 37,763 කි.මි

AC Power mirror power shutter power steering Full option car with brand new condition Carefully used by an engineer. T.P 0719363837/0711247778

Rs. 1,550,000 Negotiable

Dankotuwa

Wendakoonisuru Wendakoonisuru
 • 27,500 කි.මි

24 months leasing period is there with a low interest rate. Vehicle is in good condition...just buy and drive...

Rs. 2,250,000 Negotiable

පිලියන්දල

Geethikapannilawithana Geethikapannilawithana
 • 20,000 කි.මි

Bought June 2017. Company maintained.The car is being used by a banker.Very good condition since it is only 7 months. Price can be sightly changed after the inspection. Can be seen at Piliyandala...

Rs. 1,795,000 Negotiable

Malabe

Prageethonline Prageethonline
 • 33,553 කි.මි

This is a car which has well maintained by one owner (lady) only been used for family necessaries, no motor damages or accidents,cash or lease payments will be accepted please call the number bel...

Rs. 1,825,000 Drive Away

කොළඹ

Tharindu Chamikara
 • 20,000 කි.මි

All options working, AC/PS/PW/PM, Remote central lock, Company Maintained, Selling due to upgrade

Rs. 1,600,000 Negotiable

ගාල්ල

Yasintha
 • 70,000 කි.මි

Panda cross lucky red car for quick sale.fulloption, remote key, security system, alloywheel, new tires, original condition, can be seen in elpitiya nawadagala.price negotiable.

Rs. 2,299,000 On-site Finance Available

කොළඹ

Micro Borella Branch
 • N/A

දෙශයේ අභිමානය - මයික්‍රො කාර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අත්පිට මුදලට 2,299,000/= මුලික ගෙවීම 500,000/= (ගනන් වෙනස් කර ගත හෑක්) අවුරුදු 6/7 දක්වා ලීස්න්ග් අවුරුදු 3 වගකීම (100,000 කිලො මීටර්) නොමිලේ සෙර්ව...

Rs. 1,465,000 Negotiable

LK

Supem31 Supem31
 • 24,500 කි.මි

Home used vehicle,Full option,Power shutters,Power Mirrors,Duel Air bags for Driver and passenger,Center lock,Original Remote Key,CD Player with USB facility,Two set of carpets,Additional Seat Co...

Manual transmission, Used, 1300cc Micro Geely is a 2011 Petrol vehicle. The mileage of this vehicle is n/a and it comes equipped with Alarm system, Anti-lock braking system, Back camera, Electric...

Rs. 1,500,000 Negotiable

නුගේගොඩ

Leel Kanchana
 • 21,713 කි.මි

1st Owner, 1000 cc engine capacity, Company maintained, Owner's manual available All Service records & Warranty Documents available, Genuine mileage( Emission test certificate available), Full...

Rs. 1,485,000 Negotiable

කඩවත

Tgrsbgamge Tgrsbgamge
 • 77,000 කි.මි

Second Owner, Registered in 2013 December

 • N/A

HURRY UP!!! SPECIAL OFFER services can be provided island wide. දෙශයේ අභිමානය - මයික්‍රො කාර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අත්පිට මුදලට 2,345,000/= මුලික ගෙවීම 700,000/= (ගනන් වෙනස් කර ගත හෑක්) අවුරුදු 6 දක...

Rs. 1,760,000 On the Road Price

Sri Jayawardenepura Kotte

 • 50,000 කි.මි

Mint condition micro panda car for sale.company maintain.good condition

Rs. 1,530,000 Negotiable

Ja-Ela

Lasitha Gomes2
 • 29,000 කි.මි

KY-#### 2014 29000km only Red full option Manual Alloy wheels Central lock with remote key Abs cd/usb setup All door power shutters heater wiper Head rest sheets Rpm meater digital me...

Rs. 1,620,000 Negotiable

ගාල්ල

Yasintha_2006 Yasintha_2006
 • 69,000 කි.මි

Panda cross lucky red car for quick sale.fulloption,remote key,new tires,original condition,can be seen in elpitiya nawadagala.price negotiable.

Rs. 1,790,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

Silver / Grey, Petrol, Micro 2013. Used 1342cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear ...

Rs. 1,890,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

White, 998cc Micro 2017. This Manual transmission vehicle is Used and comes with Alarm system, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenge...

Rs. 1,680,000 Negotiable

මාතර

Whisururoshan Whisururoshan
 • 14,500 කි.මි

Micro Panda Geely 1000cc-2015 2015 Brand New Micro Panda 1000 cc Full option,Central Locking,Ramote Key ABS + EBD Brakse System USB & CD player 14 inch Alloy, beige interior 3 Years or 100,000Km ...

Rs. 1,595,000 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
 • 35,160 කි.මි

White, Petrol, Micro 2015. Used 1000cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window w...

සැකසෙමින් පවතී