තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,980,000

කොළඹ

Jawidh Farook
 • 92,000 කි.මි

This Red Maruti Suzuki WagonR 2010 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.1980000. With a Manual transmission system and a mileage of 92000km on the clock, you are sure to have many safe...

Rs. 1,795,000 Negotiable

Sri Lanka

Success Auto Lanka
 • N/A

Blue, Petrol, Maruti Suzuki WagonR 2008. Used 1000cc vehicle with Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio syste...

Rs. 2,150,000 Negotiable

Minuwangoda

Dhaanuradaperera Dhaanuradaperera
 • 53,000 කි.මි

Suzuki Wagn r 2011,manual,petrol,1000cc,53000 km,New battery,1 st peber,2150000.00

Rs. 2,085,000 Negotiable

Sri Lanka

Auto Vision
 • N/A

Gold, 650cc Maruti Suzuki WagonR 2004. This Automatic transmission vehicle is Used and comes with Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear wi...

Rs. 1,530,000 Negotiable

Puskoladeniya

Mahesh Madusanka
 • 113,300 කි.මි

This Maruti Suzuki WagonR vxi 2003 is a steal at just Rs.1530000. It has 113300km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard press...

Rs. 1,865,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

Red, Petrol, Maruti Suzuki WagonR 2007. Used 1061cc vehicle with Electric mirrors, Power steering, Power windows, Rear window defroster A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders Allo...

Rs. 1,775,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

Green Maruti Suzuki WagonR VXi 2006, Manual transmission, 1000cc, Petrol vehicle. Black Fabric interior. Equipped with A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders Power door locks, Pow...

Rs. 1,550,000 Negotiable

Puskoladeniya

Mahesh Madusanka
 • 113,000 කි.මි

excelent condition with good fuel consuption 1100 cc efi engine ac ps pw manual transmition 113000 genuine milage superb interior and exterior quality tv dvd with reverse cam & screen new tyres ...

Rs. 1,565,000 Negotiable

නාවලපිටිය

Prasanna Weerasekara
 • 83,000 කි.මි

Supirima thathwayen atha .kisidu saddabadda natha. Baluwoth meka godak vatina bawa obata therewi. Baluupasu wedima illumata demi.

Rs. 1,350,000 Negotiable

නාවලපිටිය

Prasannaskpp Prasannaskpp
 • 82,500 කි.මි

කිසිදු සද්ද බද්ද නැති හොඳම තත්වයේ වාහනය. විකිණීමට අදහස් නොකළ නිසාම හොඳම අමතර කොටස් දමා සාදා ඇත(බිල් ඉදිරිපත් කළ හැක). වාරික නැතිව 1750000කි.(නැතිනම් 1350000+ 16278×29)

Rs. 2,395,000 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
 • 21,342 කි.මි

2011 Maruti Suzuki WagonR 650cc. This vehicle comes with Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper,A/C: Front, Airbag: Driver, Ai...

Rs. 1,675,000 Negotiable

මහනුවර

Isharaka87 Isharaka87
 • 88,100 කි.මි

good runing condition / allow wheels /p /sh /p mirr/p str/ price nego /black metallic/

Rs. 1,960,000 Negotiable

Sri Lanka

Sahan Jayawardane
 • 60,000 කි.මි

Maruti-Suzuki has delivered quality for years and this car is no exception. This Maruti-Suzuki WagonR WagonR 2010 Vxi has travelled a total of 60000km and features a Manual transmission system as...

සැකසෙමින් පවතී