තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,690,000 Negotiable

පන්නිපිටිය

preethiprasad
 • 98,000 කි.මි

Alto K10 1000cc. Genuine second owner. Remote ,security, fog lights, mp3 player,Power windows, spoiler, boot tray, sun visor, seat covers & many more.. all records available. Bought from AMW & ...

Rs. 1,650,000 Negotiable

කොළඹ

Sudath Nanayakkara
 • 10,940 කි.මි

Maruti Suzuki විසින් සැමවිටම විශිෂ්ට තත්වයේ වාහන නිපදවන අතර මෙම රථයද ඊට තවත් උදාහරණයකි. මෙම Maruti Suzuki Alto 2011 රථය Manual ගියර් පද්ධතියක් සහ තවත් විශේෂාංග සමඟින් ලබාගත හැක. කිලෝමීටර් 10940...

Rs. 1,850,000 Negotiable

Sri Lanka

Sudath Nanayakkara
 • 10,940 කි.මි

මෙම Maruti Suzuki Alto 2011 Alto රථය RS. 1850000ක මිලකට ලබා ගත හැක. එය කිලෝමිටර 10940ක් ධාවනය කර ඇති අතර Manual ගියර් පද්ධතියක් සහ අනෙකුත් උසස් උපාංග සමඟ ලබා ගත හැක. ඔබ ගෙවන මිලට මෙවන් උසස් වටින...

Rs. 1,750,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Felica
 • 12,500 කි.මි

1st owner home used, accident free car for quick sale owner migrating

Rs. 550,000 Negotiable

කොළඹ

Sadathbest Sadathbest
 • 70,000 කි.මි

Well maintained alto 800 year 2015 Cash to hand Rs.550,000/= balance instalments 44x32800/= total cost after lease period Rs.1,993,200/= Contact 0773800661 Urgent sale

Rs. 1,445,000 Negotiable

Polgasowita

Yohan Wijewickrama
 • 83,000 කි.මි

Maruti Suzuki ALTO - 2010 Year Of Registration 2011 Air Condition Power Steering JVC CD Player

Rs. 1,860,000

Medirigiriya

Ajith Kuma
 • 44,000 කි.මි

This Silver / Grey Maruti Suzuki Alto 2015 is exceptional value at just Rs.1860000. The car has a Manual transmission system and has traveled 44000km to get to you. You won't find a better deal...

Rs. 1,850,000 Negotiable

Sri Lanka

Isuru Auto Trading
 • 16,300 කි.මි

Silver / Grey, 800cc Maruti Suzuki Alto 2015. This Manual transmission vehicle is Used and comes with Alarm system, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster A/C: Fro...

Rs. 1,400,000 Negotiable

කුරුණෑගල

lasantha indika
 • 78,000 කි.මි

good condition alto car for sale.call Lasantha 0777540200

Rs. 1,795,000 Negotiable

බත්තරමුල්ල

Rajitha
 • 45,000 කි.මි

First Owner. AMW company maintained. Records Available. Reverse Camera with night vision. Original Mileage Center Locking System With Remote Key

Rs. 850,000 Negotiable

කොළඹ

Shifan Mohamed
 • 56,000 කි.මි

newly change battery change front 2 tyre lease have 47000*48 hand 850,000/= price can nego after infection

Rs. 1,490,000 Negotiable

ගම්පහ

DILSHAN
 • 800 කි.මි

KS-@@@ AC ,PS, REVERSE SENSORS, FOG LIGHTS.REMOTE SECURITY WITH CENTRE LOCK.good condition

Rs. 1,910,000

ගම්පහ

Palitha Rajakaruna
 • 3,850 කි.මි

Great car in excellent condition Door Moldings Mud Flaps Seat Covers Full Carpeting Windows Tint Company maintained service records available

Rs. 1,825,000 Negotiable

Weweldeniya

Madushan Jeewantha
 • N/A

Maruti Suzuki supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This new Maruti Suzuki Alto Alto 2015 800 comes with a Manual transmission s...

Manual transmission, Used, 800cc Maruti Suzuki Alto is a 2003 Petrol vehicle. The mileage of this vehicle is n/a and it comes equipped with Power steering A/C: Front, AM/FM stereo, Cassette radio...

White, Petrol, Maruti Suzuki Alto 800 2005. Used 800cc vehicle with Back camera, Power steering A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders, DVD player Spoiler, Tinted glass features. ...

Rs. 1,390,000 Negotiable

Sri Lanka

Malabe Auto Traders
 • 96,000 කි.මි

Manual transmission, Used, 800cc Maruti Suzuki Alto is a 2010 Petrol vehicle. The mileage of this vehicle is 96000KMs and it comes equipped with Power steering A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio ...

Rs. 1,640,000 Negotiable

Sri Lanka

Malabe Auto Traders
 • N/A

White Maruti Suzuki Alto 2003, Automatic transmission, 650cc, Petrol vehicle. Grey Fabric interior. Equipped with A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders Power steering, Power wind...

Rs. 1,495,000 Negotiable

LK

Subandika Subandika
 • 47,000 කි.මි

Under carpet,Door Visers,Seat covers,Remote key,New battery,Mud Flaps 2nd owener, Records available

Rs. 1,650,000 Negotiable

වත්තල

Sdrajj86 Sdrajj86
 • 55,948 කි.මි

2nd Owner bought from AMW Automall - Colombo Genuine Mileage. Carefully used with company maintenance. Additional Features: 1. Fog lights 2. Alto K10 Seat Covers 3. Central Locking/Alarm...

Rs. 1,625,000 Negotiable

කුරුණෑගල

Cdeeshancosta Cdeeshancosta
 • 54,700 කි.මි

Good condition 0715997073 1st owner

Rs. 1,700,000 Negotiable

Moratuwa

Sumedha Nanayakkara
 • 10,940 කි.මි

This Gold Maruti Suzuki Alto 2011 is exceptional value at just Rs.1850000. The car has a Manual transmission system and has traveled 10940km to get to you. You won't find a better deal anywhere...

Rs. 1,715,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Sahan Dasanayake
 • 61,000 කි.මි

Maruti Suzuki Alto K 10 2012 1st owner Black color 2012 manufacture Year/ 2012 Registered KS-XXXX 1000cc engine Genuine mileage of 58000 Superb Condition exterior and interior 5 Speed Spoil...

Rs. 1,660,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Nuwan
 • 55,000 කි.මි

Suzuki Alto K10 2011 First Owner 55000 KM Alto K10 (2011) 1000cc engine 3M carpets Alto K10 Seat covers Original Paint 100% Running and Body Condition New Tyres New Battery Fog Light Well mainta...

Rs. 1,875,000 Negotiable

කඩවත

Nirosh Edirisinghe
 • 60,000 කි.මි

Maruti Suzuki has delivered quality for years and this car is no exception. This Maruti Suzuki Alto New 2015 2015 has travelled a total of 60000km and features a Manual transmission system as wel...

සැකසෙමින් පවතී