විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Car Zone Lanka

Car Zone Lanka 124, Dr N.M. Perera Mawatha, Colombo- 08.
CarZone Lanka

Car zone Lanka (PVT) Ltd is one of the leading Japanese vehicle importers providing all kinds of vehicles to individual buyers, dealers, industries and government organizations. We import all types of Japanese cars including major manufacturers such as Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Isuzu, Suzuki and Daihatsu with a vast selection of models, colors and age. WHY CHOOSE US? •Genuine cars at reasonable price •Genuine documentations •Direct access to select highest quality cars from Japan auction houses •Careful & accurate quoting with NO surprises! •In- house financing solutions •Cover all the auction houses; Bidding facilities are available for any auction house in Japan •Knowledgeable and experienced staff who will deliver the right vehicles to you, at the right price •Instant updates on your bids •Unlimited auction bidding attempts without any additional charging •In-house Letter of Credit (LC) funding facilities to import vehicles •In-house Customs clearance & discharging payment facilities •In- house financing solutions •Warranty for 100,000 KM with 3 free services •“A” clause marine insurance which covers damages even inside the Sri Lankan port this will benefit for direct importer

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්නඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 00:00 - 00:00
 • අගහරුවදා: 00:00 - 00:00
 • බදාදා: 00:00 - 00:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 00:00 - 00:00
 • සිකුරාදා: 00:00 - 00:00
 • සෙනසුරාදා: 00:00 - 00:00
 • ඉරිදා: 00:00 - 00:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

සිතියමේ පෙන්වන්න