විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Arrow Motors (Pvt) Ltd

Arrow Motors (Pvt) Ltd 526/2,Colombo Road, Kurana, Negombo,Sri Lanka.
Arrow Motors (Pvt) Ltd

Well known among the customers for our competitive prices, friendly atmosphere and great deals with an excellent after service, Arrow Motors boasts of a cllection of cars includes a variety of brands including Honda, Nissan, Perodua, Suzuki, Toyota and more. Every one of our cars are given special attention separately, and they are handpicked in a variety with great attention to detail, in order to reach customers whose needs of automobiles vary with their respective lifestyles. We are certain that we have what you need. Now you can find our listings here at Carmudi! The easy to use filters will make your search faster. We are waiting for your call!

නවතම දැන්වීම් > මෙම විකිණුම්කරුගේ සියලු ලැයිස්තුගත කිරීම් බලන්න
ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: 09:00 - 18:00
 • අගහරුවදා: 09:00 - 18:00
 • බදාදා: 09:00 - 18:00
 • බ්‍රහස්පතින්දා: 09:00 - 18:00
 • සිකුරාදා: 09:00 - 18:00
 • සෙනසුරාදා: 09:00 - 18:00
 • ඉරිදා: 09:00 - 18:00

සපයන සේවාවන්

 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • වෙළදාම වලංගු වේ
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ
සිතියමේ පෙන්වන්න