• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
168, Dutugamunu Street, Kohuwala

සිතියමේ පෙන්වන්න

විස්තර
 • වර්ණය කළු
 • දොරවල් ගණන 4
 • ගමන් කරන ආකාරය Four Wheel Drive
 • මාදිලි වර්ගය V8
ඇතුලත අංග
 • එයාර් බෑග්: රියදුරු ඔව්
 • එයාර් බෑග්: ඉදිරිපිට මගියා ඔව්
 • එයාර් බෑග්: දෙපස ඔව්
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • මාර්ග සිතියම් ආධාරකය ඔව්
 • කෝප්ප රඳවනය ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • CD පද්දතිය ඔව්
 • රූපවාහිනිය ඔව්
 • DVD පද්දතිය ඔව්
පිටත අංග
 • අලෝය් රෝද ඔව්
 • වාහනය ඉහල රාක්කය ඔව්
 • HID lights ඔව්
 • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
 • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
 • සයිඩ් ස්කර්ට් ඔව්
 • ස්පොයිලර් ඔව්
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • අනතුරු අඟවන පද්දති ඔව්
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • ABS බ්රේක් ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • විද්‍යුත් ජනෙල් ඔව්
 • පසුපස කැමරාව ඔව්
 • විවිදාකාර අංග ඇති සුක්කානම් ඔව්

Toyota Landcruiser v8 2007 7 SEATER LEATHER ELECTRIC SEATS CRUISE CONTROL MULTIFUNCTION DVD REVERS CAMERA BRAND NEW TIRES 3 WAY SURROUND CAMERAS FRONT & REAR SENSORS REAR WIPER COOL BOX HOOD RAILINGS ORIGINAL DOOR VISORS Anti-lock braking system, Back camera, Cruise control, Electric mirrors steering wheel, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper, Remote key-less entry, Traction control A/C: Front, A/C: Rear, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, Airbag: Side, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders, Third row seats, TV Alloy wheels, Fog lights, Roof rack, Side skirts, Spoiler, Tinted glass, HID lights features. Black Leather interior EXCHANGE CONSIDERED with montero prado & sorento

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
16800000.00
Carmudi Leasing Network

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Carmudi Leasing Network S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව
විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Leasing Network
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
TOYOTA LAND CRUISER V8 2007
C-LK-00106575